kgsbash.org


#67 [+|-] (5)
Move 3
[Kibitzer]: white ahead?